Qarayev Festival on Facebook Qarayev Festival on Youtube
az  en  ru

20 aprel 2015

12:00   Qara Qarayev adına 8 saylı uşaq musiqi məktəbi
USTAD DƏRSLƏRİ
Gitara ifaçısı Chrstoph JÄGGIN (İsveçrə)


19:00   Müslüm MAQOMAYEV adına Аzərbaycan Dövlət Filarmoniyası
FESTİVALIN AÇILIŞI
"Kədərli axşam", simfonik konsert

Proloq
Qara QARAYEV (1918–1982) "İldırımlı yollarla" baletindən İntroduksiya (1957)

I hissə
Witold LUTOSŁAWSKI (1913–1994) Les espaces du sommeil (Robert Desnos)
Kaija SAARIAHO (*1952) Grammaire des rêves (Paul Eluard)
Edison DENISOV (1929–1996) Chant d'automne (Charles Baudelaire)

II hissə
Friedrich CERHA (*1926) Requiem für Rikke (Carl Zuckmayer)
Vladislav SOYFER (*1961) Cancion con movimiento (Federico Garcia Lorca)
Alban BERG (1885–1935) Şərab (Le vin), concert aria (Charles Baudelaire)

Ü.HACIBƏYLI adına Аzərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor Rauf ABDULLAYEV
Solistlər Nadiya ZELYANKOVA (metso-soprano, Rusiya-Almaniya), Andrey KAPLANOV (bariton, Rusiya), Ekaterina KICHIGINA (soprano, Rusiya), Sergey MALININ (tenor, Rusiya), Farida MAMEDOVA (soprano, Аzərbaycan).


21 aprel 2015

12:00   Muzey Mərkəzi
MÜHAZIRƏ VƏ OPERAYA BAXIŞ
Salvatore SCIARRINO (1947) – Gözlərimin dönük nuru (1998)
Təqdimatçı Marianna VISOTSKAYA (Rusiya)


19:00   Kamera və Orqan musiqisi Zalı (Alman Kilsəsi)
LAUT KÄFIG ƏTRAFINDA
Niccolò Castiglioni (1932–1996) sic (1992), fleyta və gitara üçün
Younghi Pagh-Paan (*1945) Bir daha… (2002), mezzo-soprano və gitara üçün
Rüfət Xəlilov (*1974) İki nəfər üçün Labirint (ilk ifa, 2014), fleyta və gitara üçün
Alfred Zimmerlin (*1950) Yoxuş (ilk ifa, 2014), mezzo-soprano, fleyta və gitara üçün
Türkər Qasımzadə (*1988) 9 Rübai (ilk ifa, 2014), fleyta və gitara üçün
Jürg Wyttenbach (*1935) Laut Käfig (1995/97), Kobayaşi İssa və 17 başqa yapon şairinin hayküsündən ibarət silsilə soprano və gitara üçün
əsərlərin arasında:  
Istvàn Zelenka (*1936) "…es ist eine schöne Sache um die Zufriedenheit…" – kiçik intermediyalar (2002)

ensemble écoute (İsveçrə)
Asako Motojima – soprano (Yaponiya), Avital Cohen – fleyta, Christoph Jäggin – gitara
ensemble écoute (İsveçrə)
22 aprel 2015

12:00   Muzey Mərkəzi
MÜHAZIRƏ VƏ OPERAYA BAXIŞ
Harrison BIRTWISTLE (1934) – The Minotaur (2008)
Tstiana TSAREGRADSKAIA (Rusiya)


19:00   Beynəlxalq Muğam Mərkəzi
STORIES OF LOVE
Proqramda A.SCHÖNBERG, A.WEBERN, A.BERG, F.SCHREKER, H.PFITZNER, E.KŘENEK, A.ZEMLINSKY
Solistlər Fəridə MƏMMƏDOVA (soprano, Azərbaycan) və Gülşən ƏNNAĞIYEVA (piano, Аzərbaycan)


23 aprel 2015

12:00   Muzey Mərkəzi
Müasir musiqinin problemlərinə həsr olunmuş KONFRANS
"XX-XXI əsrlərin vokal musiqisinin nəzəri problemləri"
Aparıcı: sənətşünaslıq doktoru Rauf Fərhadov
Yekaterina OKUNEVA (Petrozavodsk, Rusiya): Bo Nilsson'un "Brief an Gösta Oswald" trilogiyası 1950/60-cı illər avanqardının bədii axtarışları kontekstində.

Tatyana TSAREQRADSKAYA (Moskva, Rusiya): Vokal musiqidə bəstəkarlıq vasitələri sistemində fonetika: M.Kagel və L.Berio.

Vladislav TARNOPOLSKI (Moskva, Rusiya): Vladimir Tarnopolski'nin "Kölgənin o biri tərəfində" operası çağdaş musiqili teatr janrı kontekstində.

Raya ABBASOVA (Bakı, Azərbaycan): Firəngiz Əlizadənin "İntizar" operasında verbal və musiqi ünsünlərinin qarşılıqlı əlaqələri.

Dr. Marianna VISOTSKAYA (Moskva, Rusiya): Poetik struktur kompozision invariant kimi: Fərəc Qarayev'in "Jorney to love" mooperası.

19:00   Gənc Tamaşaçılar Teatrı
MULTİMEDİA OPERA
Vladimir TARNOPOLSKİ (1955) – Jenseits der Schatten (Kölgənin o biri tərəfində, 2006)
Yeni Musiqi Studiyası Ansamblı (Rusiya)
Dirijorlar Igor DRONOV və Fuad İBRAHIMOV


24 aprel 2015

19:00   Müslüm MAQOMAYEV adına Аzərbaycan Dövlət Filarmoniyası
FESTİVALIN BAĞLANIŞI
Simfonik konsert. "Xütbə, Dua, Daşqın — təzadlar?"

I hissə. "Xütbə"
Beat FURRER (*1954) Enigma, xоr a cappella uçün
Bo NILSSON (*1937) Brief an Gösta Oswald

II hissə. "Dua"
Alexandr VUSTIN (*1943) Credo
Agnus Dei

Igor STRAVINSKI (1881–1971) Veruyu (Credo), xоr a cappella uçün
İsmayıl HACIBƏYOV (1949–2006) Stravinskinin xatirəsinə "Memorial"

John TAVENER (1944–2013) Quzu, xоr a cappella uçün (William Blake)
Arnold SCHÖNBERG (1874–1951) A Survivor from Warsaw

Dirijor Filipp ÇİJEVSKİ

EPILOGUE – "Deluge"
Witold LUTOSŁAWSKI (1913–1994) Trois poemes d'Henri Michaux

Dirijorlar Rauf ABDULLAYEV və Filipp ÇİJEVSKİ

Ü.HACIBƏYLI adına Аzərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Questa musica ansamblı (Rusiya)

Solistlər Ekaterina KICHIGINA (soprano, Rusiya), Nadiya ZELYANKOVA (metso-soprano, Rusiya-Almaniya), Farida MAMEDOVA (soprano, Аzərbaycan), Andrey KAPLANOV (bariton, Rusiya) 


Pro Helvetia, Swiss Arts Council            Medeniyyet TV           YOL Magazine           'Muzikalnaya Zhizn' magazine, Moscow